Đồng hồ đo điện áp (Volt kế) VM-96 500V AC

Đồng hồ đo điện áp (Volt kế) VM-96 500V AC 

Nhà sản xuất: KDE

Mã sản phẩm: 
VM-96 500V AC

Mô tả: Đồng hồ đo điện áp (Volt kế) 500V AC, kích thước 96x96mm

Danh mục: