Đồng hồ đo dòng điện (Ampe kế) KDE-96AM-1 (96×96)

Đồng hồ đo dòng điện (Ampe kế) KDE-96AM-1 (96×96)

Nhà sản xuất: KDE

Mã sản phẩm: 
KDE 96 AM-96 

Mô tả: Đồng hồ đo điện áp (Ampe kế) 500A , kích thước 96x96mm

Danh mục: