KDE 383A -C – Đồng hồ đo đa chức năng KDE có truyền thông

Nhà sản xuất: KDE

Mã sản phẩm: KDE383A

Mô tả: Đồng hồ đo V, A, Hz, Pf, kWh, kVArh, kVAh, kW, kVAr. Hiển thị 3 hàng 4 số, dạng LCD

Danh mục: