KDE 61 – Đồng hồ đo đa chức năng KDE

Nhà sản xuất: KDE

Mã sản phẩm: KDE61

Mô tả: Đồng hồ đo V, A, Hz, Pf, kWh, kVArh, kVAh, kW, kVAr. Hiển thị 3 hàng 3 số, dạng LED

Danh mục: