KDE 81L – Đồng hồ đo đa chức năng KDE

Nhà sản xuất: KDE

Mã sản phẩm: KDE81L

Mô tả: Đồng hồ đo V, A, Hz, Pf, kWh, kVArh, kVAh, kW, kVAr. Hiển thị 4 hàng 4 số, dạng LCD

Danh mục: