KDE 81LCS- Đồng hồ đo đa chức năng KDE

Nhà sản xuất: KDE

Mã sản phẩm: KDE81LCS

Mô tả: Đồng hồ đo V, A, Hz, Pf, kWh, kVArh, kVAh, kW, kVAr. Hiển thị 4 hàng 4 số, và 1 hàng 8 số dạng LCD

Danh mục: