KDE 85C – Đồng hồ đo đa chức năng KDE có truyền thông

Nhà sản xuất: KDE

Mã sản phẩm: KDE85C

Mô tả: Đồng hồ đo V, A, Hz, Pf, kWh, kVArh, kVAh, kW, kVAr. Hiển thị 1 hàng 4 số, dạng LED

Danh mục: